RZECZPOSPOLITA OBOJGA NARODÓW

 

kalendarium

Królowie

Mapy

Magnaci i wodzowie

sejmy

szlachta

Miasta i mieszczanie

Religia

Unia

Bitwy

Historia

Świat

Wydarzenia

Ciekawostki

akty dokumenty przywileje

Polscy Królowie Elekcyjni.

Henryk Walezy

Henryk Walezy (1551-1589). Syn Henryka II, króla Francji. Pierwszy król polski wybrany w wolnej elekcji z udziałem szlachty obradującej na polu elekcyjnym w 1573 r.  Przybył do Polski w styczniu 1574 r., Na wieść o śmierci Karola IV,  W czerwcu 1574 r.  uciekł do Francji, by objąć tron po bracie. zobacz więcej

Stefan Batory

Stefan Batory (1533-1586). Książę Siedmiogrodu, wybrany królem polskim na sejmie elekcyjnym w 1575 r., koronowany w 1576 zobacz więcej

Zygmunt III Waza

Zygmunt III Waza (1566-1632). Syn króla szwedzkiego Jana III i Katarzyny Jagiellonki. Król polski od 1587 r., szwedzki w latach 1592-1598. Roszcząc sobie pretensje do korony szwedzkiej wplątał państwo polsko-litewskie w konflikty i wojny, co przysporzyło mu wielu zaciekłych przeciwników. Był katolikiem i zwolennikiem kontrreformacji Prowadził także wojny z Moskwą, pretendując nawet do korony carskiej, którą bojarowie - po doznanych klęskach - ofiarowali jego synowi . W 1596 r. przeniósł stolicę królewską z Krakowa do Warszawy.  zobacz więcej

 Władysław IV Waza

Władysław IV (1596-1648).  wybrany po  elekcji w 1632 r. jeden z bardziej uzdolnionych militarnie władców Podtrzymywał  pretensje do korony szwedzkiej, i  korony carskiej. Zbudował flotę. W życiu politycznym uczestniczyła jego żona królowa Maria Ludwika Gonzaga, która działała na rzecz sojuszniczych stosunków z Francją oraz elekcji vivente rege (wybór następcy za życia panującego). Za jego panowania na Ukrainie Kozacy podnieśli  bunt przeciw Rzeczypospolitej. Pod wodzą Bohdana Chmielnickiego zmarł w tracie wojny zobacz więcej

Jan Kazimierz Waza

Jan Kazimierz (1609-1672).  przyrodni brat Władysława IV ożenił się z wdową po nim Marią Ludwiką Gonzagą, która utworzyła na dworze silne stronnictwo profrancuskie. Na okres jego panowania przypadają wojny z Moskwą , najazd szwedzki ,powstanie kozackie na Ukrainie próby przeprowadzenia reform uetrojowych wywołały w 1665 r. wojnę domową ( rokosz Lubomirskiego). Jan Kazimierz abdykował w 1668 r. i wyjechał do Francji. Zmarł w Nevers. zobacz więcej

Michał Korybut Wiśniowiecki

Michał Korybut Wiśniowiecki (1640-1673). szlachta  chciała mieć na tronie "Piasta". Wybór padł na Michała Korybuta, syna Jeremiego Wiśniowieckiego, cieszącego się rycerską sławą, którą zdobył w czasie powstania Chmielnickiego, i Syn okazał się niepodobny do ojca. Nie umiał zapanować nad tarciami różnych stronnictw w kraju. popadł w konflikt z niechętnymi mu magnatami ( Sobieski)  przegrał wojnę z Turcją zmarł we Lwowie. zobacz więcej

Jan III Sobieski

Jan III Sobieski (1629-1696). Kolejny "Piast", Sobieski był hetmanem wielkim, wybitnym wodzem i organizatorem wojska. prowadził początkowo politykę zbliżenia z Francją, później jednak wszedł w sojusz z Habsburgami. Największym i najgłośniejszym jego czynem była odsiecz Wiednia oblężonego w 1683 r. przez Turków, gdzie odniósł świetne zwycięstwo nad armią wielkiego wezyra Kara Mustafy .zobacz więcej

August II Mocny

August II Mocny (1670-1733). Syn Jana Jerzego Saskiego z dynastii Wettinów, król polski od 1697 r., elektor saski od 1694 r. Stał się sojusznikiem cara Piotra I, wciągając kraj w  wojnę północną, toczoną pierwotnie między Szwecją a Rosją. Król szwedzki Karol XII najechał Polskę i osadził na tronie Stanisława Leszczyńskego  przy poparciu części szlachty. Większość szlachty popierała Augusta II, który został jednak zmuszony do abdykacji, gdy wojska szwedzkie wkroczyły w 1706 r. do Saksonii. Klęska Karola XII pod Połtawą w bitwie przeciw Piotrowi I otworzyła drogę Augustowi do powrotu na tron polski w 1709 zobacz więcej

Stanisław Leszczyński

Stanisław Leszczyński (1677-1766). W czasie wojny północnej, został - jako przeciwnik linii politycznej Augusta II - osadzony na tronie polskim pod naciskiem zwycięskiego króla szwedzkiego Karola XII. Jednakże po klęsce Karola musiał opuścić kraj i władzę ponownie przejął August II. Córka Stanisława Leszczyńskiego, Maria, poślubiwszy Ludwika XV została królową Francji. Po śmierci Augusta II został Stanisław ponownie wybrany królem polskim. interwencja wojsk rosyjskich i saskich zmusiła Stanisława, do abdykacji 1736 r. zobacz więcej

August III 

August III (1696-1763)., elektor saski i król polski od 1733 r. Panowanie jego zostało narzucone w wyniku interwencji sił rosyjskich i saskich, które obaliły Stanisława Leszczyńskiego August III, osoba bezwolna, nie podejmował żadnych inicjatyw. popularny wśród dużej części szlachty jako monarcha  tolerujący samowolę magnatów i ich klienteli. . Czasy saskie stały się symbolem ciemnoty i rozpasania  prowadzących do upadku państwa. zobacz więcej

Stanisław August Poniatowski

Stanisław August Poniatowski (1732-1798).Królem został w 1764 r. z inicjatywy carycy rosyjskiej Katarzyny II. Był człowiekiem oświecenia - wykształconym i wrażliwym.  Był wybitnym mecenasem sztuki i kultury.   brał udział w ustanowieniu Konstytucji 3 Maja w 1791 r.,  Jednakże wobec sprzeciwu Katarzyny II łatwo skapitulował i zgodził się na abdykację. zobacz więcej

Jasienica

źródła

pliki

linki

banery

kontakt