RZECZPOSPOLITA OBOJGA NARODÓW

 

kalendarium

Królowie

Mapy

Magnaci i wodzowie

sejmy

szlachta

Miasta i mieszczanie

Religia

Unia

Bitwy

Historia

Świat

Wydarzenia

Ciekawostki

akty dokumenty przywileje

Oto literatura z której korzystałem przy tworzeniu tej strony:

  • "Rzeczpospolita Obojga Narodów                              - Paweł Jasienica 
  •  "Polska Anarchia"                                                     -Paweł Jasienica 
  • "Poczet Królów i Książąt Polskich"                           - wyd. Czytelnik
  • "Dzieje Polski w Zarysie"                                           - Michał Bobrzyński
  • "Historia Powszechna XVI - XVII w "                      - Zbigniew Wójcik
  • "Tradycje Polityczne Dawnej Polski "                      - Piotr Jaworowski
  • " Anna Jagielonka "                                                  - Maria Bogucka
  • "Poczet Polskich Rodów Arystokratycznych"          - Teresa Zielińska
 

Jasienica

źródła

pliki

linki

banery

kontakt