RZECZPOSPOLITA OBOJGA NARODÓW

 

kalendarium

Królowie

Mapy

Magnaci i wodzowie

sejmy

szlachta

Miasta i mieszczanie

Religia

Unia

Bitwy

Historia

Świat

Wydarzenia

Ciekawostki

akty dokumenty przywileje

 Stąd można pobrać wszystkie teksty znajdujące się na stronie są one w formacie RTF. i pakowane programem WIN-RAR

Biografie królów elekcyjnych - 150 KB  ściągnij.     

Panowanie Stefana Batorego  - 150 KB  ściągnij

Artykuły Henrykowskie          -  8    KB  ściągnij

Listy Jana III Sobieskiego     -  380 KB  ściągnij

Konstytucja 3 Maja               -    18  KB  ściągnij 

Magnateria                           -    12   KB  ściągnij

Miasta i mieszczanie           -      37   KB  ściągnij

Religia                                 -       25  KB  ściągnij

sejm i prawo                        -       49  KB  ściągnij

Szlachta                              -        31 KB   ściągnij 

 

Prace Historyczne

postaram się tu wrzucić trochę gotowych prac historycznych na rożne tematy 

1 Polityka wewnętrzna polski w czasach saskich

2 Źródła potęgi i siły państwa polsko litewskiego

3 Recenzja książki Jasienicy Rzeczpospolita.... tom III

4 Gen Władysław Anders i armia polska na wschodzie

Ponad 312 różnych opracowań historycznych w całości 2 Mb

 albo podzielone na trzy części   1    2   3 

    

Jasienica

źródła

pliki

linki

banery

kontakt